Vaše menu podle DNA


Menu podle DNA je řešením pro Vás, kteří chcete mít svůj jídelníček sestavený podle toho, jaký jste přesný metabolický typ. Existují tři typy: sacharidový, proteinový nebo smíšený. Ten určí laboratoř na základě Vaší DNA, kterou získá ze slin. Genetické vyšetření patří nepochybně k tomu nejpřesnějšímu. Budete mít doživotní on-line přístup ke svému aktuálnímu jídelníčku zhotovenému na míru, který bude k dispozici vždy min. na týden dopředu. Svoje výsledky můžete konzultovat se mnou, ráda Vám budu průvodcem i oporou.