Diagnostika pomocí InBody 


Změřím Vás špičkovým přístrojem InBody. Z výsledků dokáži přesně určit, kolik máte svalové hmoty, viscerálního (útrobního) tuku, podkožního tuku, tělesné vody, a to v každé části těla zvlášť. Dále získám informace o Vašem bazálním metabolismu, množství proteinů, minerálních látek, BMI, WHR. Toto vše je velmi důležité pro sestavení efektivního individuálního stravovacího plánu.

Měření probíhá pomocí metody přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance (metoda DSM-BIA). Impedancí se rozumí 10 měření impedance za použití 2 různých frekvencí (20 kHz, 100 kHz) na každém z pěti segmentů (pravá paže, levá paže, trup, pravá noha, levá noha). K měření slouží osmi bodový dotykový systém elektrod. 

InBody je neocenitelná  pomůcka  při zjišťování efektivity a dodržování redukčního režimu či jen úpravy stravování a zvýšení pohybové aktivity. Zjistím na něm, zda člověk jí pravidelně, zda mu neubývá svalová hmota a naopak, jestli redukuje tuky a poměr svalové hmoty se zvyšuje. To žádná klasická váha nikomu nepoví. Nemůže tak dojít k mylnému názoru, že člověk, který se snaží jíst dle zásad zdravé výživy a přidá pravidelnou pohybovou aktivitu, nehubne, jelikož nevidí žádnou změnu na váze či dokonce může přibrat. Většinou jde o nárust svalové hmoty, která nahradí část tukovou.

Pravidelné vyšetení na InBody je velmi motivační, protože vidíme všechny změny, které se v tělě odehrávají při změně stravovacích návyků a zvýšení pohybové aktivity.

Na InBody bez problému měřím i těhotné ženy od sedmého týdne těhotenství až do porodu.

Pro přesné měření se doporučuje být alespoň dvě hodiny nalačno. Ženy by neměly mít menses (zkresluje údaje o množství tělesné vody).

Kontraindikací je kardiostimulátor.